آخرین اخبار
برچسب: فصلنامه فلسطین
نشریه تخصصی:
شماره 31 فصلنامه مطالعات فلسطین
فصلنامه مطالعات فلسطین را منتشر کرد ...
فصلنامه مطالعات فلسطین به عنوان تنها فصلنامه تخصصی به زبان... فارسی در حوزه فلسطین تاکنون 31 شماره از آن منتشر... شده است تلاش مسئولین فصلنامه بر آن است تا فضایی... فلسطین فراهم نموده تا فارغ از واکنش ها و اظهارنظرهای...
کد خبر: ۳۱۵۲۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۱۸


نشریه تخصصی
شماره 26 فصلنامه مطالعات فلسطین
1393 فصلنامه مطالعات فلسطین را منتشر کرد ...
فصلنامه مطالعات فلسطین به عنوان تنها فصلنامه تخصصی به زبان... فارسی در حوزه فلسطین تاکنون 26 شماره از آن منتشر... شده است تلاش مسئولین فصلنامه بر آن است تا فضایی... فلسطین فراهم نموده تا فارغ از واکنش ها و اظهارنظرهای...
کد خبر: ۳۱۱۸۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۹/۱۵


دوهفته نامه رویداد و گزارش شماره522
تاثیر فرهنگ یهود بر گسترش منازعات عربی – اسرائیلی
یهودیان از سراسر جهان باید به فلسطین آورده شوند و... ملت فلسطین به ملتی است که گمان می کنند بر... نطفه اشغال و غارت زمین را در فلسطین کاشت و... ملت فلسطین را در خاورمیانه طی حکمی محکوم کرد تا...
کد خبر: ۳۱۱۷۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۴/۳۰


نشریه تخصصی
شماره 1 فصلنامه مطالعات فلسطین
1378 فصلنامه مطالعات فلسطین را منتشر کرد ...
گسست پناهجویان فلسطین و وضعیت نهایی مسایل محوری صلح رابین... موافقتنامه وای ریور تقاضای اسراییل برای نیروی کار فلسطینی رویکرد... کتاب معرفی کتاب معرفی مراکز تحقیقاتی رویدادها فلسطین اشغالی در... بهار و تابستان1378 فایل فصلنامه فلسطین شماره1 حجم فایل 1/9...
کد خبر: ۳۰۹۸۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۷۸/۱۰/۰۱


نشریه تخصصی
شماره 2 فصلنامه مطالعات فلسطین
1378 فصلنامه مطالعات فلسطین را منتشر کرد ...
فصلنامه مطالعات فلسطین به عنوان تنها فصلنامه تخصصی به زبان... فارسی در حوزه فلسطین تاکنون 2 شماره از آن منتشر... شده است تلاش مسئولین فصلنامه بر آن است تا فضایی... فلسطین فراهم نموده تا فارغ از واکنش ها و اظهارنظرهای...
کد خبر: ۳۰۹۸۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۷۹/۰۱/۱۵


نشریه تخصصی
شماره 3 فصلنامه مطالعات فلسطین
1379 فصلنامه مطالعات فلسطین را منتشر کرد ...
فصلنامه مطالعات فلسطین به عنوان تنها فصلنامه تخصصی به زبان... فارسی در حوزه فلسطین تاکنون 3 شماره از آن منتشر... شده است تلاش مسئولین فصلنامه بر آن است تا فضایی... فلسطین فراهم نموده تا فارغ از واکنش ها و اظهارنظرهای...
کد خبر: ۳۰۹۸۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۷۹/۰۴/۱۵


نشریه تخصصی
شماره 4 فصلنامه مطالعات فلسطین
1379 فصلنامه مطالعات فلسطین را منتشر کرد ...
فصلنامه مطالعات فلسطین به عنوان تنها فصلنامه تخصصی به زبان... فارسی در حوزه فلسطین تاکنون 4 شماره از آن منتشر... شده است تلاش مسئولین فصلنامه بر آن است تا فضایی... فلسطین فراهم نموده تا فارغ از واکنش ها و اظهارنظرهای...
کد خبر: ۳۰۹۸۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۷۹/۰۴/۱۵


نشریه تخصصی
شماره 5 فصلنامه مطالعات فلسطین
1379 فصلنامه مطالعات فلسطین را منتشر کرد ...
فصلنامه مطالعات فلسطین به عنوان تنها فصلنامه تخصصی به زبان... فارسی در حوزه فلسطین تاکنون 5 شماره از آن منتشر... شده است تلاش مسئولین فصلنامه بر آن است تا فضایی... فلسطین فراهم نموده تا فارغ از واکنش ها و اظهارنظرهای...
کد خبر: ۳۰۹۸۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۷۹/۱۰/۱۵


نشریه تخصصی
شماره 6 فصلنامه مطالعات فلسطین
1379 فصلنامه مطالعات فلسطین را منتشر کرد ...
فصلنامه مطالعات فلسطین به عنوان تنها فصلنامه تخصصی به زبان... فارسی در حوزه فلسطین تاکنون 6 شماره از آن منتشر... شده است تلاش مسئولین فصلنامه بر آن است تا فضایی... فلسطین فراهم نموده تا فارغ از واکنش ها و اظهارنظرهای...
کد خبر: ۳۰۹۸۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۸۰/۰۱/۱۵


نشریه تخصصی
شماره 7 فصلنامه مطالعات فلسطین
1380 فصلنامه مطالعات فلسطین را منتشر کرد ...
فصلنامه مطالعات فلسطین به عنوان تنها فصلنامه تخصصی به زبان... فارسی در حوزه فلسطین تاکنون 7 شماره از آن منتشر... شده است تلاش مسئولین فصلنامه بر آن است تا فضایی... فلسطین فراهم نموده تا فارغ از واکنش ها و اظهارنظرهای...
کد خبر: ۳۰۹۸۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۸۰/۰۴/۱۵


نشریه تخصصی
شماره 8 و 9 فصلنامه مطالعات فلسطین
9 بهار و تابستان 1387 فصلنامه مطالعات فلسطین را منتشر...
فصلنامه مطالعات فلسطین به عنوان تنها فصلنامه تخصصی به زبان... فارسی در حوزه فلسطین تاکنون 9 شماره از آن منتشر... شده است تلاش مسئولین فصلنامه بر آن است تا فضایی... فلسطین فراهم نموده تا فارغ از واکنش ها و اظهارنظرهای...
کد خبر: ۳۰۹۸۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۸۷/۰۷/۱۵


فصلنامه فلسطین «شماره 25»/ رویداد
رویدادها، تابستان 1393
خلق برای آزادی فلسطین- فرماندهی کل در بیانیه ای تصمیم... امکان داد از زمان بیانیه بالفور به فلسطین حمله کنند... کرد مقامات جبهه خلق برای آزادی فلسطین- فرماندهی کل معتقدند... ملت فلسطین و ائتلاف مقاومت است الآغا اردن وطن جایگزین...
کد خبر: ۳۰۹۷۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۷/۱۵


مدیر موسسه ندا در گفتگو با خبرگزاری فارس:
فصلنامه فلسطین، اعتبار علمی مقاومت
مدیر موسسه ندا گفت بیست و پنجمین شماره فصلنامه این... موسسه با عنوان فصلنامه مطالعات فلسطین و موضوع جنگ 51...
و پنجمین شماره از نشریه این موسسه با عنوان فصلنامه... مطالعات فلسطین را منتشر کرد جنگ 51 روزه به عنوان... مهمترین رویداد اخیر در عرصه فلسطین و مقاومت محور اصلی... مختلف فلسطینی و رژیم صهیونیستی و همچنین اسناد مهم مربوط...
کد خبر: ۳۰۹۳۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۰/۱۴


نشریه تخصصی
شماره 10 فصلنامه مطالعات فلسطین
1387 فصلنامه مطالعات فلسطین را منتشر کرد ...
1387 خلاصه مقالات به زبان انگلیسی فایل فصلنامه فلسطین شماره...
کد خبر: ۳۰۹۱۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۸۷/۰۹/۱۵


نشریه تخصصی
شماره 11 فصلنامه مطالعات فلسطین
1387 فصلنامه مطالعات فلسطین را منتشر کرد ...
فصلنامه مطالعات فلسطین به عنوان تنها فصلنامه تخصصی به زبان... فارسی در حوزه فلسطین تاکنون 11 شماره از آن منتشر... شده است تلاش مسئولین فصلنامه بر آن است تا فضایی... فلسطین فراهم نموده تا فارغ از واکنش ها و اظهارنظرهای...
کد خبر: ۳۰۹۰۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۹/۲۴


سخن سردبیر/فصلنامه فلسطین شماره 14
آمریكا در منگنه بیداری اسلامی
بلکه همچنین در فلسطین اشغالی اسپانیا و تعدادی دیگر از...
کد خبر: ۳۰۸۲۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۰۴/۱۵


نشریه تخصصی
شماره 12 فصلنامه مطالعات فلسطین
1390 فصلنامه مطالعات فلسطین را منتشر کرد ...
فصلنامه مطالعات فلسطین به عنوان تنها فصلنامه تخصصی به زبان... فارسی در حوزه فلسطین تاکنون 17 شماره از آن منتشر... شده است تلاش مسئولین فصلنامه بر آن است تا فضایی... فلسطین فراهم نموده تا فارغ از واکنش ها و اظهارنظرهای...
کد خبر: ۳۰۸۲۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۰۴/۱۵


سخن سردبیر/فصلنامه فلسطین شماره 13 و 14
رابطه بيداري اسلامي و فلسطين
آیا رابطه ای میان بیداری اسلامی و موضوع فلسطین تأثیر... وجود دارد آیا بیداری اسلامی بر موضوع فلسطین تأثیر داشته... است و یا اینکه فلسطین به عنوان یک زخم نسبتاً... قدیمی موجب بیداری اسلامی شده است نقش و جایگاه فلسطین...
کد خبر: ۳۰۸۱۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۰/۱۵


فصلنامه فلسطین ( شماره 15 ) ، رویداد
رويدادها، زمستان 1390
فلسطین الیوم 2/10/1390- 23/12/2011 - اسماعیل هنیه نخست وزیر دولت... در کمیته رهبری موقت سازمان آزادیبخش فلسطین اقدام درستی است... تصریح کرد انتخابات شورای ملی فلسطین دروازه ورود به تشکیلات... جهانی از پذیرش عضویت کشور فلسطین در سازمان ملل گروه...
کد خبر: ۳۰۸۱۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۱/۱۵


سخن سردبیر (فصلنامه فلسطین، شماره 15)
حماس در پيچ تاريخي
جنبش های اسلامگرای مبارز در فلسطین به ویژه حماس مطرح... و مسائل فلسطین تبدیل شده است حماس طی 5 سال...
کد خبر: ۳۰۸۱۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۱/۱۵