آخرین اخبار
برچسب: بولتن فلسطین
نشریه دیجیتال:
بولتن رویداد و گزارش شماره557
بولتن رویداد و گزارش شماره پانصد و پنجاه و هفت...
هدف مهم بولتن رویداد و گزارش را منتشر نموده است... این بولتن نامه در دو بخش رویداد و گزارش تنظیم... سرزمین فلسطین تمرکز شده است بخش گزارش نیز حاوی گزارش... هایی در مورد مسائل مؤثر بر قضیه فلسطین از زوایای...
کد خبر: ۳۱۵۴۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۵


نشریه دیجیتال:
بولتن رویدادو گزارش شماره556
بولتن رویداد و گزارش شماره پانصد و پنجاه و شش...
هدف مهم بولتن رویداد و گزارش را منتشر نموده است... این بولتن نامه در دو بخش رویداد و گزارش تنظیم... سرزمین فلسطین تمرکز شده است بخش گزارش نیز حاوی گزارش... هایی در مورد مسائل مؤثر بر قضیه فلسطین از زوایای...
کد خبر: ۳۱۵۴۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۵


نشریه دیجیتال:
بولتن رویداد و گزارش شماره555
بولتن رویداد و گزارش شماره پانصد و پنجاه وپنج با...
این هدف مهم بولتن رویداد و گزارش را منتشر نموده... است این بولتن نامه در دو بخش رویداد و گزارش... درون سرزمین فلسطین تمرکز شده است بخش گزارش نیز حاوی... گزارش هایی در مورد مسائل مؤثر بر قضیه فلسطین از...
کد خبر: ۳۱۵۳۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۳۰


نشریه دیجیتال:
بولتن رویداد و گزارش شماره554
بولتن رویداد و گزارش شماره پانصد و پنجاه وچهار با...
هدف مهم بولتن رویداد و گزارش را منتشر نموده است... این بولتن نامه در دو بخش رویداد و گزارش تنظیم... سرزمین فلسطین تمرکز شده است بخش گزارش نیز حاوی گزارش... هایی در مورد مسائل مؤثر بر قضیه فلسطین از زوایای...
کد خبر: ۳۱۵۳۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۰


نشریه دیجیتال:
بولتن رویدادوگزارش شماره553
بولتن رویداد و گزارش شماره پانصد و پنجاه و سه...
هدف مهم بولتن رویداد و گزارش را منتشر نموده است... این بولتن نامه در دو بخش رویداد و گزارش تنظیم... سرزمین فلسطین تمرکز شده است بخش گزارش نیز حاوی گزارش... هایی در مورد مسائل مؤثر بر قضیه فلسطین از زوایای...
کد خبر: ۳۱۵۲۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۳۰


نشریه دیجیتال:
بولتن رویدادوگزارش شماره 552
بولتن رویداد و گزارش شماره پانصد و پنجاه و دو...
این هدف مهم بولتن رویداد و گزارش را منتشر نموده... است این بولتن نامه در دو بخش رویداد و گزارش... درون سرزمین فلسطین تمرکز شده است بخش گزارش نیز حاوی... گزارش هایی در مورد مسائل مؤثر بر قضیه فلسطین از...
کد خبر: ۳۱۵۱۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۶


نشریه دیجیتال:
بولتن رویدادوگزارش شماره 550
بولتن رویداد و گزارش شماره پانصد و پنجاه با هدف...
هدف مهم بولتن رویداد و گزارش را منتشر نموده است... این بولتن نامه در دو بخش رویداد و گزارش تنظیم... سرزمین فلسطین تمرکز شده است بخش گزارش نیز حاوی گزارش... هایی در مورد مسائل مؤثر بر قضیه فلسطین از زوایای...
کد خبر: ۳۱۵۰۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۲۲


نشریه دیجیتال:
بولتن رویدادوگزارش شماره549
بولتن رویداد و گزارش شماره پانصد و چهل و نه...
هدف مهم بولتن رویداد و گزارش را منتشر نموده است... این بولتن نامه در دو بخش رویداد و گزارش تنظیم... سرزمین فلسطین تمرکز شده است بخش گزارش نیز حاوی گزارش... هایی در مورد مسائل مؤثر بر قضیه فلسطین از زوایای...
کد خبر: ۳۱۵۰۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۰۷


نشریه دیجیتال:
بولتن رویدادوگزارش شماره 547
بولتن رویداد و گزارش شماره پانصد و چهل و هفت...
هدف مهم بولتن رویداد و گزارش را منتشر نموده است... این بولتن نامه در دو بخش رویداد و گزارش تنظیم... سرزمین فلسطین تمرکز شده است بخش گزارش نیز حاوی گزارش... هایی در مورد مسائل مؤثر بر قضیه فلسطین از زوایای...
کد خبر: ۳۱۴۹۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۰۴


نشریه دیجیتال:
بولتن رویداد و گزارش شماره546
بولتن رویداد و گزارش شماره پانصد و چهل و شش...
هدف مهم بولتن رویداد و گزارش را منتشر نموده است... این بولتن نامه در دو بخش رویداد و گزارش تنظیم... سرزمین فلسطین تمرکز شده است بخش گزارش نیز حاوی گزارش... هایی در مورد مسائل مؤثر بر قضیه فلسطین از زوایای...
کد خبر: ۳۱۴۹۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۲


نشریه دیجیتال
بولتن رویداد و گزارش شماره 545
بولتن رویداد و گزارش شماره پانصد و چهل و پنج...
هدف مهم بولتن رویداد و گزارش را منتشر نموده است... این بولتن نامه در دو بخش رویداد و گزارش تنظیم... سرزمین فلسطین تمرکز شده است بخش گزارش نیز حاوی گزارش... هایی در مورد مسائل مؤثر بر قضیه فلسطین از زوایای...
کد خبر: ۳۱۴۹۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۰۸


گزارش سیاسی:
استراتژی امنیتی جدید اسراییل و چشم انداز سوریه
بولتن شماره544...
اشغالی فلسطین دشمنی سوریه با این رژیم و همچنین حضور... مسائل استراتژیک در مؤسسه مطالعات فلسطین institute for palestine studies... 2 موسسه مطالعات فلسطین تنها موسسه تحقیقاتی در جهان است... گوناگون درباره فلسطین و منازعات اعراب و اسرائیل می پردازد...
کد خبر: ۳۱۴۸۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۱۰


مرگ شیمون پرز در 93 سالگی
تشکیلات خودگردان فلسطین سامح شکری وزیر امور خارجه مصر و...
کد خبر: ۳۱۴۸۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۱۰


نشریه دیجیتال:
بولتن رویدادوگزارش شماره544
بولتن رویداد و گزارش شماره پانصد و چهل و چهار...
هدف مهم بولتن رویداد و گزارش را منتشر نموده است... این بولتن نامه در دو بخش رویداد و گزارش تنظیم... سرزمین فلسطین تمرکز شده است بخش گزارش نیز حاوی گزارش... هایی در مورد مسائل مؤثر بر قضیه فلسطین از زوایای...
کد خبر: ۳۱۴۸۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۱۰


نشریه دیجیتال:
بولتن رویداد و گزارش شماره542
بولتن رویداد و گزارش شماره پانصد و چهل و دو...
هدف مهم بولتن رویداد و گزارش را منتشر نموده است... این بولتن نامه در دو بخش رویداد و گزارش تنظیم... سرزمین فلسطین تمرکز شده است بخش گزارش نیز حاوی گزارش... هایی در مورد مسائل مؤثر بر قضیه فلسطین از زوایای...
کد خبر: ۳۱۴۷۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۱۳


نشریه دیجیتال:
بولتن رویداد و گزارش شماره539
بولتن رویداد و گزارش شماره پانصد و سی و نه...
هدف مهم بولتن رویداد و گزارش را منتشر نموده است... این بولتن نامه در دو بخش رویداد و گزارش تنظیم... سرزمین فلسطین تمرکز شده است بخش گزارش نیز حاوی گزارش... هایی در مورد مسائل مؤثر بر قضیه فلسطین از زوایای...
کد خبر: ۳۱۴۴۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۰۲


نشریه دیجیتال:
بولتن رویداد وگزارش شماره538
بولتن رویداد و گزارش شماره پانصد و سی و هشت...
هدف مهم بولتن رویداد و گزارش را منتشر نموده است... این بولتن نامه در دو بخش رویداد و گزارش تنظیم... سرزمین فلسطین تمرکز شده است بخش گزارش نیز حاوی گزارش... هایی در مورد مسائل مؤثر بر قضیه فلسطین از زوایای...
کد خبر: ۳۱۴۲۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۱۹


نشریه دیجیتال:
بولتن رویداد و گزارش شماره537
بولتن رویداد و گزارش شماره پانصد و سی و هفت...
هدف مهم بولتن رویداد و گزارش را منتشر نموده است... این بولتن نامه در دو بخش رویداد و گزارش تنظیم... سرزمین فلسطین تمرکز شده است بخش گزارش نیز حاوی گزارش... هایی در مورد مسائل مؤثر بر قضیه فلسطین از زوایای...
کد خبر: ۳۱۴۱۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۰۵


نشریه دیجیتال:
بولتن رویداد و گزارش شماره534
بولتن رویداد و گزارش شماره پانصد و سی و چهار...
هدف مهم بولتن رویداد و گزارش را منتشر نموده است... این بولتن نامه در دو بخش رویداد و گزارش تنظیم... سرزمین فلسطین تمرکز شده است بخش گزارش نیز حاوی گزارش... هایی در مورد مسائل مؤثر بر قضیه فلسطین از زوایای...
کد خبر: ۳۱۳۷۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۲۵


بولتن شماره533
آب های زیر زمینی غزه؛ منبع بیماری های بدون دارو
فلسطین آلودگی آب باعث آسیب رسیدن به سلامت عمومی شده... سرقت منابع آبی مردم فلسطین در نوار غزه دلایل و... 1 4 درصد از مساحت فلسطین زندگی می کنند و...
کد خبر: ۳۱۳۷۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۱۱