آخرین اخبار
شماره 32 و 33 فصلنامه مطالعات فلسطین
نشریه تخصصی:
شماره 32 و 33 فصلنامه مطالعات فلسطین
موسسه تحقیقات و پژوهش های سیاسی علمی ندا شماره 32 و 33 (بهار و تابستان96) فصلنامه مطالعات فلسطین را منتشر کرد.
شماره 31 فصلنامه مطالعات فلسطین
نشریه تخصصی:
شماره 31 فصلنامه مطالعات فلسطین
موسسه تحقیقات و پژوهشهای سیاسی علمی ندا شماره 31 (زمستان1394) فصلنامه مطالعات فلسطین را منتشر کرد.
شماره 30 فصلنامه مطالعات فلسطین
نشریه تخصصی:
شماره 30 فصلنامه مطالعات فلسطین
موسسه تحقیقات و پژوهشهای سیاسی علمی ندا شماره 30 (پاییز 1394) فصلنامه مطالعات فلسطین را منتشر کرد.
شماره 29 فصلنامه مطالعات فلسطین
نشریه تخصصی:
شماره 29 فصلنامه مطالعات فلسطین
موسسه تحقیقات و پژوهشهای سیاسی علمی ندا شماره 29 (تابستان 1394) فصلنامه مطالعات فلسطین را منتشر کرد.
شماره28فصلنامه مطالعات فلسطین
نشریه تخصصی:
شماره28فصلنامه مطالعات فلسطین
موسسه تحقیقات و پژوهشهای سیاسی علمی ندا شماره 28 (بهار1394) فصلنامه مطالعات فلسطین را منتشر کرد.
شماره27 فصلنامه مطالعات فلسطین
نشریه تخصصی
شماره27 فصلنامه مطالعات فلسطین
موسسه تحقیقات و پژوهشهای سیاسی علمی ندا شماره 27 (زمستان 1393) فصلنامه مطالعات فلسطین را منتشر کرد.
شماره 11 فصلنامه مطالعات فلسطین
نشریه تخصصی
شماره 11 فصلنامه مطالعات فلسطین
موسسه تحقیقات و پژوهشهای سیاسی علمی ندا شماره 11 (زمستان 1387) فصلنامه مطالعات فلسطین را منتشر کرد.
شماره 26 فصلنامه مطالعات فلسطین
نشریه تخصصی
شماره 26 فصلنامه مطالعات فلسطین
موسسه تحقیقات و پژوهشهای سیاسی علمی ندا شماره 26 (پاییز 1393) فصلنامه مطالعات فلسطین را منتشر کرد.
شماره 25 فصلنامه مطالعات فلسطین
نشریه تخصصی
شماره 25 فصلنامه مطالعات فلسطین
موسسه تحقیقات و پژوهشهای سیاسی علمی ندا شماره 25 (تابستان 1393) فصلنامه مطالعات فلسطین را منتشر کرد.
فراخوان مقاله فصلنامه مطالعات فلسطین موسسه ندا با محوریت جنگ غزه
فراخوان مقاله فصلنامه مطالعات فلسطین موسسه ندا با محوریت جنگ غزه
با توجه به پیچیدگی مسئله فلسطین در خاورمیانه و وقوع جنگ اخیر غزه، فصلنامه علمی- تخصصی «مطالعات فلسطین» در بیست و پنجمین شماره خود در نظر دارد به بررسی عمیق مسائلی بپردازد که در رابطه با جنگ اخیر از نوآوری و جنبه کاربردی برخوردار هستند. این امر عمدتا با هدف توسعه و تعمیق ادبیات و مطالعات علمی مرتبط با ابعاد مختلف داخلی، منطقه ای و فرامنطقه ای فلسطین و محور مقاومت حائز توجه است.
صفحه  از ۶
موضوعات
آخرین اخبار
دانشنامه
نظرسنجی
بولتن فلسطین تا چه حد در تحلیل مسائل فلسطین به شما کمک می کند؟
زیاد
متوسط
کم
نظری ندارم