آخرین اخبار
کد خبر: ۳۱۵۸۱۹
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۵:۱۸
فاطمه کاظمی


چکیده
مرکز اسرائیلی «میتویم» مرکز اسرائیلی سیاست‌های خارجی منطقه‌ای اسرائیل است که در صدد بازسازی روابط اسرائیل در خاورمیانه، اروپا و دریای سفید از طریق توسعه نمونه‌های جدید سیاست‌های خارجی آن و تقویت حمایت از اسرائیل در منطقه و تشویق صلح عربی- اسرائیلی است. موسسه میتویم بر این باور است که جامعه اسرائیل نیازمند سیاست‌های جدیدی است که باعث بهبود جایگاه اسرائیل در جهان شود؛ به همین دلیل این موسسه تلاش می‌کند با برنامه‌های خود بر نخبگان سیاسی و توده های اسرائیلی تأثیر بگذارد و یک الگوی جامع، چند جانبه و رو به صلح برای سیاست خارجی اسرائیل ارائه بدهد. این گزارش به معرفی مرکز اسرائیلی میتویم، اهداف و زمینه‌های فعالیت آن می‌پردازد.

مقدمه
با توجه به اهمیت نفوذ و سیاستگذاری رژیم اسرائیل در منطقه، شناخت مراکز فعال در این زمینه نیز در خور توجه است. «میتویم» (Mitvim) و به عربی «میتفیم»، مرکز اسرائیلی سیاست های خارجی منطقه ای است. بنا به ادعای بانیان آن، این مرکز، مرکزی مستقل است که به دنبال آغازی جدید برای اسرائیل در بین دولت‌ها است.(1) مرکز میتویم درصدد تقویت تغییر کیفی سیاست خارجی اسرائیل، ارائه الگوی سیاست خارجی جامع و تقویت حمایت منطقه ای از اسرائیل می‌باشد. این مرکز از طریق تحلیل بازتاب ها و بررسی تحولات منطقه ای و بین‌المللی و ارائه پیشنهادهای لازم و پیش‌بینی تحولات آینده و سناریو سازی تلاش می‌کند برنامه‌هایی را برای سیاست خارجی اسرائیل طرح‌ریزی کند و بر آن تأثیر بگذارد. در این گزارش به معرفی این مرکز، اهداف و زمینه‌های فعالیت این مرکز می‌پردازیم.

1- وجه تسمیه میتویم
در زبان عبری، کلمه «میتویه» به معنای رسم یا طرح است. این اصطلاح معمولاً به عوامل و پیشنهاداتی باز می‌گردد که به تقویت و توسعه صلح بین اسرائیل و عرب‌ها می‌‌انجامد. مرکز میتویم، صیغه جمع این کلمه یعنی «میتویم» را استعمال کرده تا بر پایبندی مرکز بر بازسازی و حمایت از رویکردهای متعدد سیاسی تأکید کند و از رویکرد جامع و گسترده سیاست‌های خارجی منطقه‌ای اسرائیل حمایت کند.(2)

2- علت تأسیس میتویم
طبق دیدگاه موسسه میتویم، درگیری دائمی اسرائیلی- عربی بر سیاست خارجی اسرئیل سیطره یافته و همین مسئله باعث انزوای منطقه ای اسرائیل شده است، به طوری که انتقادهای پی در پی جهانی را در بر داشته است. از طرفی دیگر شکست پی در پی فرآیند صلح، تصویر اسرائیل را خدشه‌‌دار می‌کند و به ضرر روابط اسرائیل با بعضی از شرکای استراتژیک آن است.

 هم‌چنین طبق برآورد این موسسه، سیاست نظامی اسرائیل در خارج مبتنی بر از بین بردن تهدیدات احتمالی است و بر ایجاد روابط و بررسی فرآیند صلح منطقه ای تمرکز نکرده است. در عین حال تعصب و احتیاط اسرائیلی‌ها بیشتر شده و بیشتر اسرائیلی‌ها امید خود را از دست داده‌اند و در برابر اقلیت‌ها و صدای مخالف با صدای خود صبوری ندارند. اینجاست که جامعه اسرائیل نیازمند سیاست‌های جدیدی است که باعث بهبود جایگاه اسرائیل در جهان شود.

به زعم دست اندرکاران این موسسه، در حال حاضر جایگاه طرف های اسرائیلی طرفدار صلح ضعیف است و اجازه رهبری عملیات تغییر را نمی دهد زیرا از نظر سیاسی هم، این طرف ها در کنست کنونی فعال نیستند و با وجود موفقیت هایی که در تقویت مفهوم راه حل دو دولت به دست آورده‌اند، اما طی جنگ اندیشه دچار آسیب‌های جدی شده‌اند. به همین دلیل تا زمان بازسازی این اردوگاه، بهتر است که موسسه های سیاسی حامی این طرز فکر توسعه یابند و افکار و رویکردهای جدید را ترویج کنند. در حال حاضر حضور این موسسه ها به خصوص در مورد مسائل خارجی کمرنگ است.(3) لذا براساس همین خط مشی فکری، می‌توان علت تأسیس سازمان مذکور و تلاش برای گسترش حوزه اثرگذاری آن را دریافت: موسسه‌ای حامی سازش به نبابت از اردوگاه سیاسی حامی این اندیشه.

3- اهداف میتویم
مرکز میتویم در صدد بهبود جایگاه رژیم صهیونیستی در سطح بین‌المللی است. این مرکز، اهداف متعددی را دنبال می‌کند که از جمله این اهداف عبارت است از:
الف- تقویت تغییر کیفی سیاست خارجی اسرائیل
1- ارائه الگوی سیاست خارجی به طوری که این الگو، جامع، چند جانبه و رو به صلح باشد.
2- مد نظر قرار دادن ملاحظات سیاسی شفاف در تصمیم‌گیری های اسرائیل
3- تغییر فرهنگ دیدگاه داخلی اسرائیل.

ب- تقویت حمایت منطقه ای از اسرائیل
1- افزایش شناخت و درک مسائل منطقه ای
2- تعیین روابط اسرائیل با همسایگان
3- ارائه توانمندی های وابستگی منطقه ای

 ج- تقویت صلح اسرائیلی- عربی
1- گفتگوی سیاسی با اندیشکده‌های عربی و مسلمان
2- تعیین و ایجاد و افزایش فرصت های صلح
3- ارائه تجربه های هدفمند برای حمایت از تلاش های صلح(4)
4- استراتژی های عمل
موسسه میتویم در سطوح سیاسی، دیپلماسی و عمومی فعالیت می‌کند. این مرکز از کارشناسان اسرائیلی، استراتژیست ها، پژوهشگران و روزنامه نگارانی تشکیل شده که به دنبال اندیشه جدید و مبتکرانه هستند. گروه‌های اصلی مورد هدف میتویم، نخبگان سیاسی و توده‌های اسرائیلی هستند. از سویی دیگر هدف میتویم، تأثیر بر سازمان های سیاست خارجی منطقه ای، دیپلماسی و تبلیغاتی است که بر سیاست خارجی منطقه ای اسرائیل موثر هستند، علاوه بر این میتویم به صورت ویژه تلاش می‌کند که بین رسانه های عربی مطرح شود و بر این رسانه ها تأثیر بگذارد. میتویم با دستگاه‌های سیاست‌گذاری اسرائیلی در ارتباط است تلاش می‌کند بر سیاست خارجی منطقه‌ای اسرائیل تأثیر بگذارد. میتویم، در صدد ایجاد شناخت و افکار است، سیاست ها را طرح‌ریزی می‌کند، توصیه ها را مورد تأیید قرار می دهد و اجرای آن را ساده می‌کند. همه اینها از طریق امور ذیل صورت می‌گیرد:
الف. ایجاد چارچوب های تحلیلی که از طریق نظارت محلی و تحولات منطقه ای و بین‌المللی، تحلیل بازتاب ها و تأثیرات سیاست هایشان و بررسی مسائل نظری و مسائل نسبی و مسائل دور صورت می گیرد.

ب. آزمودن سیاست ها از طریق پیش بینی تحولات آینده با استفاده از سناریوها و امتحان افکار جدید و تأثیر آن به کمک نمونه های تصویری و ارائه پیشنهادها، سیاست ها، عملیات ها و ابزارها.

ج. جمع کردن توده‌های مردم از طریق پیوستن گروه‌های موثر محلی و بین‌المللی در عملیات های مشارکتی و برگزاری کارگاه ها، کنفرانس ها، سمینارها و گروه‌های دارای مأموریت و بررسی حقایق متمایل به آن و گزینه های سیاسی، ساختارها و الگوها.

د. فرستادن پیام برای گروه‌های مختلف از طریق انتشار مستندات سیاسی و نتایج تحقیقات، مجله سیاسی و اطلاع از افراد ذی‌نفع و کارشناسان و افرادی که به مسائل سیاسی، عمومی و بخش خصوصی اهتمام می‌ورزند و حمایت و تشویق افکار و سیاست ها با استفاده از شبکه ها و رسانه ها و تبلیغات عمومی.(5)

5- زمینه های فعالیت میتویم
1-5- سیاست خارجی اسرائیل
تعیین عناصر اصلی در الگوهای سیاست خارجی اسرائیل و ایجاد و ارائه الگوی جدید سیاست خارجی و طرفدار صلح و افزایش نقش عرب های اسرائیل در تقویت روابط منطقه ای.

2-5- روابط اسرائیل و ترکیه
تلاش برای اصلاح روابط بین اسرائیل و ترکیه از طریق ایجاد کانال های دیپلماسی غیر رسمی و گفتگو در مورد سیاست های خارجی با شرکای ترکی.

3-5- اسرائیل و خاورمیانه
در مورد سیاست های خارجه با مراکز تحقیقات عربی و تعیین فرصت های فراهم شده برای اسرائیل در یک منطقه متغیر.

4-5- فرآیند صلح فلسطینی- اسرئیلی
ایجاد انگیزه موثر برای تحقق صلح ثابت بین دو طرف، توسعه سیاست های پیشنهادی طرفدار فرآیند صلح و بررسی استراتژی های مذاکرات فلسطینی و متحد کردن فتح و حماس.

5-5- سیاست های ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه
رصد و تحلیل سیاست خارجی آمریکا در قبال خاورمیانه و حمایت از پاسخ اسرائیل در برابر تحولات سیاست‌های آمریکا.(6)

6- جمع‌بندی
مرکز میتویم، مرکز اسرائیلی سیاست‌های خارجی منطقه‌ای است که به دنبال بهبود جایگاه اسرائیل در جامعه جهانی است. طبق دیدگاه موسسه میتویم، درگیری دائمی اسرائیلی- عربی بر سیاست خارجی اسرئیل سیطره یافته و همین مسئله باعث انزوای منطقه ای اسرائیل شده است، از طرفی دیگر شکست پی در پی فرآیند صلح، تصویر اسرائیل را خدشه‌دار می‌کند و به ضرر روابط اسرائیل با بعضی از شرکای استراتژیک آن است، به همین دلیل موسسه میتویم تلاش می‌کند به تقویت جایگاه اسرائیل در منطقه بپردازد و با ارائه پیشنهادات و راهکارهای مختلف، سیاست رژیم صهیونیستی را به سمت صلح با همسایگان خود سوق دهد و برای بهبود جایگاه اسرائیل در جهان به خصوص در منطقه تلاش می‌کند. گفته شده که این مرکز از کارشناسان اسرائیلی، استراتژیست ها، پژوهشگران و روزنامه‌نگارانی تشکیل شده که به دنبال اندیشه جدید و مبتکرانه هستند. هدف اصلی این مرکز، بازسازی روابط اسرائیل در خاورمیانه، اروپا و دریای سفید از طریق توسعه نمونه‌های جدید سیاست‌های خارجی اسرائیل و تقویت حمایت از اسرائیل در منطقه و تشویق صلح عربی- اسرائیلی است. از سوی دیگر هدف دیگر میتویم، تأثیر بر سازمان های سیاست خارجی منطقه ای، دیپلماسی و تبلیغاتی است که بر سیاست خارجی منطقه ای اسرائیل موثر هستند، علاوه بر این میتویم به صورت ویژه تلاش می‌کند که بین رسانه های عربی مطرح شود و بر این رسانه ها تأثیر بگذارد. گروه‌های اصلی مورد هدف میتویم، نخبگان سیاسی و توده‌های اسرائیلی هستند.

* دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات عربی و پژوهشگر موسسه تحقیقات و پژوهش‌های سیاسی علمی ندا

پی‌نوشت‌ها
1- الملف التنظيمي، موقع میتفیم: 30/12/2017:
http://www.mitvim.org.il/ar/%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%86/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A
2- همان
3- همان
4- همان
5- همان
6- مجالات النشاط، موقع میتفیم: 30/12/2017:
http://www.mitvim.org.il/ar/activities-arabic/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7
نام:
ایمیل:
* نظر: