آخرین اخبار
کد خبر: ۳۱۵۷۳۵
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۶ - ۱۵:۰۲
مریم پوتی


چکیده
پس از امضای توافقنامه آشتی ملی در تاریخ پنجشنبه 20 مهر 1396(12 اکتبر 2017) میان این دو جنبش فتح و حماس زیر نظر مصر، رسانه‌های عربی در مقاله‌هایی که منتشر نمودند به اظهارنظر پرداختند به طور کلی دو نقطه نظر در میان مقالات وجود داشت برخی به نتایج این توافقنامه نگاهی مثبت داشته و خوش بین بودند و برخی دیگر آینده آن را مبهم و غیر قابل پیش بینی تصور کردند. این گزارش در صدد پاسخ به این سؤال است که واکنش رسانه ها و نویسندگان فلسطینی و عرب منطقه به آشتی ملی 2017 فلسطین چه بوده است؟ فرض اولیه این است که عمدتا خواستار به فرجام رسیدن آن هستند و شرایطی را برای این که به فرجام برسد به عنوان مقدمه ضروری می دانند.

مقدمه
آنچه در پی می‌آید مجموعه‌ای از واکنش‌های تحلیلگران رسانه‌های عربی و فلسطینی به توافقنامه اخیر آشتی ملی فلسطین است که در تاریخ پنجشنبه 20 مهر 1396(12 اکتبر 2017) بین دو جنبش فتح و حماس به امضا رسید. در این گزارش به واکنش‌های رسانه‌های عربی پس از توافقنامه امضاء شده مذکور یعنی (بعد از 12 اکتبر 2017) می‌پردازیم. این گزارش در صدد پاسخ به این سؤال است که واکنش رسانه ها و نویسندگان فلسطینی و عرب منطقه به آشتی ملی 2017 فلسطین چه بوده است؟ فرض اولیه این است که عمدتا خواستار به فرجام رسیدن آن هستند و شرایطی را برای این که به فرجام برسد به عنوان مقدمه ضروری می‌دانند.

واکنش ها به آشتی ملی در مقالات عربی پس از امضای توافقنامه
واکنش ها به آشتی ملی در مقالات عربی پس از امضای توافقنامه
واکنش ها به آشتی ملی در مقالات عربی پس از امضای توافقنامه
واکنش ها به آشتی ملی در مقالات عربی پس از امضای توافقنامه
واکنش ها به آشتی ملی در مقالات عربی پس از امضای توافقنامه
واکنش ها به آشتی ملی در مقالات عربی پس از امضای توافقنامه
واکنش ها به آشتی ملی در مقالات عربی پس از امضای توافقنامه
واکنش ها به آشتی ملی در مقالات عربی پس از امضای توافقنامه
واکنش ها به آشتی ملی در مقالات عربی پس از امضای توافقنامه
واکنش ها به آشتی ملی در مقالات عربی پس از امضای توافقنامه


* کارشناس حوزه مطالعاتی فلسطین و کارشناس موسسه تحقیقات و پژوهش‌های سیاسی علمی ندانام:
ایمیل:
* نظر: