آخرین اخبار
کد خبر: ۳۱۵۶۰۶
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۶ - ۱۵:۳۹
سید محمد جعفر رضوی


چکیده
در مجموع 7 سخنرانی «مسئله فلسطین» در رده نخست قرار دارد. «اسلام» در جایگاه دوم قرار گرفته است. «مسلمین و مسلمانان» در رده سوم قرار دارند. مسئله «مبارزه و جهاد» در مقام چهارم قرار دارد. «اسرائیل»، «آمریکا» و «صهیونیسم» با فراوانی مساوی در رده پنجم قرار دارند. مسئله «دشمن و دشمنان» در رده ششم قرار گرفته است.

مقدمه
نخستین بار در سال 1369 کنفرانسی در ایران به منظور حمایت از ملت فلسطین برگزار شد. یک سال بعد از آن نیز کنفرانسی با عنوان «کنفرانس حمایت از انتفاضه مردم» فلسطین برگزار شد. از آن پس برای این کنفرانس دبیرخانه‌ای دائمی در مجلس شورای اسلامی تأسیس شد و تا کنون جمعاً 7 کنفرانس برگزار شده است. جدول ذیل نشان دهنده آمار کنفرانس‌های برگزار شده است:

تحلیل محتوای سخنان مقام معظم رهبری در کنفرانس های حمایت از انتفاضه

در این 7 کنفرانس سخنان مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای آغازگر این کنفرانس بوده است. آنچه در پی می‌آید تحلیل محتوای سخنان ایشان در 7 کنفرانس نامبرده است.

1. اولین کنفرانس اسلامی فلسطین در تهران 1369:
مهم‌ترین مسئله در سخنان آغازین مقام معظم رهبری در کنفرانس سال 1369، مسلمانان و فلسطین و پس از آن مسئله اسلام است. اسرائیل مسئله چهارمی است که ایشان در خطاب خود بیشترین مراجعه را به آن داشته‌اند. پس از آن مبارزه، دشمن و حمایت از فلسطین در رده پنجم قرار دارند و مسئله تکلیف و وظیفه در قبال فلسطین مسئله ششم است.

تحلیل محتوای سخنان مقام معظم رهبری در کنفرانس های حمایت از انتفاضه

2. اولین کنفرانس بین المللی حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین 1370:
در اولین کنفرانسی که تحت عنوان حمایت از مردم فلسطین در سال 1370 برگزار شد مهم‌ترین مسئله، مسئله فلسطین است که از بخش عمده سخنان را به خود اختصاص می‌دهد. پس از آن توجه به مسئله استکبار و استکبارستیزی، مسلمانان و مبارزه و جهاد قرار دارند. اسرائیل و عمل به تکلیف و وظیفه در رده‌های بعدی قرار دارند.

تحلیل محتوای سخنان مقام معظم رهبری در کنفرانس های حمایت از انتفاضه

3. دومین کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین 1380
در این کنفرانس مسئله فلسطین، اسلام و مسلمانان، بیشترین فراوانی را در کلمات مقام رهبری به خود اختصاص دادند. اسرائیل، مسئله مبارزه و جهاد، صهیونیسم در رده‌های بعدی قرار دارند.

تحلیل محتوای سخنان مقام معظم رهبری در کنفرانس های حمایت از انتفاضه

4. سومین کنفرانس حمایت از حقوق مردم فلسطین 1385
در این دوره مسئله فلسطین و جهاد و مبارزه در اولویت نخست قرار دارند. پس از آن آمریکا و مسئله دشمن و دشمن ستیزی در مرحله بعد قرار گرفته‌اند. توجه به شهادت و توجه دادن نسبت به غرب در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

تحلیل محتوای سخنان مقام معظم رهبری در کنفرانس های حمایت از انتفاضه
5. چهارمین کنفرانس حمایت از ملت فلسطین 1387
در این کنفرانس مسئله فلسطین همچون سایر دوره‌ها در اولویت قرار گرفته و پس از آن مسلمانان در جایگاه دوم قرار دارند. در مرتبه سوم مسئله صهیونیسم قرار دارد. آمریکا مسئله چهارم است و دولت صهیونیستی و جهان اسلام جایگاه‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند.

تحلیل محتوای سخنان مقام معظم رهبری در کنفرانس های حمایت از انتفاضه

6. پنجمین کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین 1390
در سخنان این سال مسئله فلسطین در جایگاه نخست و مسئله صهیونیسم در مرتبه بعد قرار گرفته است. آمریکا و مسلمانان در دو رده بعدی قرار گرفته‌اند. اسلام و رژیم صهیونیستی به طور مساوی در جایگاه بعدی قرار گرفته‌اند.

تحلیل محتوای سخنان مقام معظم رهبری در کنفرانس های حمایت از انتفاضه

7. ششمین کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین 1395
در این کنفرانس مسئله فلسطین و رژیم صهیونیستی در رده‌های نخست قرار دارند. پس از آن انتفاضه و مبارزه و جهاد در یک جایگاه قرار دارند. توجه به مسئله اختلاف در مرحله بعد قرار دارد و مسئله اسلام، آزادی فلسطین و دشمن ستیزی نیز با هم در رده ششم قرار دارند.

تحلیل محتوای سخنان مقام معظم رهبری در کنفرانس های حمایت از انتفاضه
8. جمع‌بندی 7 سخنرانی
در مجموع 7 سخنرانی «مسئله فلسطین» در رده نخست قرار دارد. «اسلام» در جایگاه دوم قرار گرفته است. «مسلمین و مسلمانان» در رده سوم قرار دارند. مسئله «مبارزه و جهاد» در مقام چهارم قرار دارد. «اسرائیل»، «آمریکا» و «صهیونیسم» با فراوانی مساوی در رده پنجم قرار دارند. مسئله «دشمن و دشمنان» در رده ششم قرار گرفته است.

تحلیل محتوای سخنان مقام معظم رهبری در کنفرانس های حمایت از انتفاضه


جدول اولویت‌های سخنرانی‌های مقام رهبری در 7 دوره کنفرانس فلسطین

تحلیل محتوای سخنان مقام معظم رهبری در کنفرانس های حمایت از انتفاضه


جدول تحلیل محتوای سخنان مقام معظم رهبری در 7 کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین

تحلیل محتوای سخنان مقام معظم رهبری در کنفرانس های حمایت از انتفاضهتحلیل محتوای سخنان مقام معظم رهبری در کنفرانس های حمایت از انتفاضه


1- کارشناس ارشد مطالعات فلسطین و مسئول گروه فلسطین در موسسه ندا


نام:
ایمیل:
* نظر: