آخرین اخبار
کد خبر: ۳۱۵۴۵۷
تاریخ انتشار: ۱۵ تير ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۳
علی باقریانی*
آخرین نسخه پیشنهادی اسرائیل به عنوان دولت-ملتِ مردم یهود

پس از آنکه کمیته وزارتی قانون‌گذاری به اتفاق آرا طرح پیشنهادی آوی دیختر از حزب لیکود را تایید کرد، این طرح برای تصویب نهایی راهی کنست شده است. طبق این طرح برای اولین بار در قانون اسرائیل، اسرائیل به عنوان "خانه ملی مردم یهود" شناخته می‌شود. طرفداران این قانون در یک جمله معتقدند که در این قانون ارزش‌های یهودی و ارزش‌های دموکراتیک در جایگاه برابری قرار دارند. در طرف مقابل منتقدان می‌گویند که این قانون به طور موثر جامعه عربی و سایر جوامع اقلیت در اسراییل را مورد تبعیض قرار می‌دهد. گفتنی است کمیته وزارتی قانون‌گذاری پیش بینی کرده است که این طرح بتواند به راحتی تصویب نهایی کنست را داشته باشد.
متن طرح پیشنهادی قانون ملی ارائه شده توسط دیختر به شرح زیر می‌باشد:
قانون پایه: اسرائیل به عنوان دولت-ملتِ مردم یهود
1- اصول پایه
الف) دولت اسرائیل خانه ملی مردم یهودی است که در آن آرمان آنها (برای تعیین سرنوشتشان) با توجه به میراث فرهنگی و تاریخی یهودی محقق می‌گردد.
ب) حق اعمال تعیین سرنوشت ملی در دولت اسرائیل منحصر به مردم یهودی است.
ج) مقررات قانون پایه یا هر قانون دیگری باید در پرتو آنچه که در این بند قانونی تعیین می‌شود، تفسیر شود.
2- هدف
هدف از این قانون دفاع از شخصیت اسرائیل به عنوان دولت-ملت مردم یهودی است. همچنین تحکیم ارزش‌های اسرائیل به عنوان یک دولت یهودی و دموکراتیک، همان چیزی که در روح اعلامیه استقلال آمده است.
3- نمادهای حکومت
الف) سرود ملی اسراییل هاتیکوا Hatikvah است.
ب) پرچم کشور اسراییل دو نوار آبی رنگ (در نزدیکی لبه‌های بالایی و پایینی) و ستاره داوود به رنگ آبی در مرکز است.
ج) علامت کشور اسراییل یک شمعدان هفت شاخه با برگ‌های زیتون در هر دو طرف و کلمه "اسرائیل" زیر آن است.
4 - پایتخت
اورشلیم پایتخت اسرائیل است.
5- زبان
زبان این کشور عبری است. در این قانون زبان عربی دارای وضعیتی خاص است و عرب زبانان حق استفاده از خدمات دولتی به زبان مادریشان را دارند.
6 – حق بازگشت
تمام یهودیان حق مهاجرت به سرزمین اسرائیل را دارند و مطابق این قانون به تابعیت دولت اسرائیل درمی آیند.
7 - تجمیع تبعیدشدگان
دولت می‌بایست اقدام به جمع‌آوری تبعیدیان اسرائیل کند.
8 - ارتباط با مردم یهودی در خارج از کشور
الف) دولت باید برای تقویت ارتباط و نزدیکی بین اسرائیل و مردم یهودی خارج از اسراییل اقدام کند.
ب) دولت باید برای حفظ میراث فرهنگی و تاریخی یهودیان خارج از اسراییل اقدام کند.
ج) دولت باید به یهودیانی که بخاطر یهودی بودنشان دچار مشکل، اذیت یا اسارت می‌شوند، کمک کند.
9 - حفاظت از میراث
الف) هر شهروند اسرائیلی، صرف نظر از مذهب یا ملیتش، این حق را دارد که به طور فعال فرهنگ، میراث زبان و هویت خود را حفظ کند.
ب) دولت این اختیار را دارد که به پیروان یک دین یا اعضای یک ملیت واحد اجازه دهد شهرکی مجزا تاسیس کنند.
10 - تقویم رسمی
تقویم عبری تقویم رسمی دولت اسراییل است.
11- روز استقلال و روزهای یادبود
الف) روز استقلال جزء تعطیلات ملی دولت است.
ب) روز یادبود درگذشتگان هولوکاست و جنگ های اسراییل و روز یادبود قهرمانان جزء روزهای یادبود رسمی دولت اسراییل هستند.
12 - روزهای استراحت
بر اساس این قانون جشن‌های اسراییلی و روزهای شنبه جزء تعطیلات رسمی هستند که طی آنها هیچ کارمندی نباید بکار گرفته شود (بجز مواردی که در قانون ذکر شده است). همچنین اعضای گروه‌های اجتماعی مذهبی به رسمیت شناخته شده به موجب این قانون مجاز به تعطیلی در جشن‌های مختص خودشان هستند.
13- قانون عبری
دادگاه می‌بایست در خصوص درخواست‌های ارجاعی از طریق قوانین موجود و رویه‌های قضایی صدور حکم کند و در غیر این صورت از طریق استنباط مستقیم یا در پرتو عدالت، اصول آزادی، اتحاد و صلحی که در برگیرنده میراث اسراییل باشد، حکم دهد.
14 - حفاظت از اماکن مقدس
مکان‌های مقدس باید از هر گونه هتک حرمت و توهین محافظت شوند و شرایط برای دسترسی پیروان یک مذهب به این مکان‌های مقدس باید فراهم شود.
15- تغییرناپذیری
قانون ملی نباید اصلاح شود و تغییر یابد، مگر اینکه توسط قانون ملی دیگری که توسط اکثریت اعضای کنست به تصویب برسد.

* کارشناس ارشد مطالعات منطقه‌‌ای و کارشناس مسایل فلسطین و رژیم صهیونیستی

نام:
ایمیل:
* نظر: