آخرین اخبار
کد خبر: ۳۱۴۲۰۷
تاریخ انتشار: ۱۲ تير ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۷
سلمان رضوی
تکرار نبرد 33 روزه؛ از شایعه تا واقعیت

سلمان رضوی
کارشناس موسسه ندا

مقدمه

این روزها به نقل از سران و تحلیلگران نظامی رژیم صهیونیستی گفته میشود که شرایط برای حمله به حزب ا... لبنان از هر زمان دیگری آماده تر است. تشکیل کابینه افراطی نتانیاهو، شرایط هموار منطقه ای، تحلیل نیروهای حزب ا... در سوریه، شرایط نابسامان سیاسی- امنیتی لبنان به عنوان قراین و نشانه های شرایط مطلوب اشاره میشود و در سوی مقابل مخالفان این تحلیل نیز اسناد و مدارکی را ارائه میدهند که نشان از آمادگی حزب ا... لبنان برای هرگونه نبرد احتمالی جدید مشابه جنگ 33 روزه سال 2006 دارد. حال این سوال مطرح است که آیا هیچ نشانهای در قریب الوقوع بودن جنگ و درگیری نظامی بین دو طرف در آیندهای نزدیک وجود دارد؟
- توان بازدارندگی به موازات ماهیت توسعه طلبانه

بر اساس سوابق و تجربیات سالهای اخیر در درگیری های نظامی میان رژیم اسراییل و هر یک از اعضای جبهه مقاومت (مقاومت نوار غزه، حزب ا... لبنان و نظام سوریه) این رژیم نوع و واکنش و حجم زمانی و مکان و نوع درگیری خود با طرف مقابل را بر اساس توان بازدارندگی آن طرف تنظیم کرده است. هرچند که ذات تجاوز و توسعه طلبانه این رژیم نیز در این مسایل دخیل بوده است. به بیان دیگر 2 عامل عقل محاسبه گرایانه (تخمین هزینه ها و فرصت ها) و ماهیت توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی در هرگونه کنش نظامی و خشونت طلبانه از سوی این رژیم نقش اساسی دارند:

هدف از توان بازدارندگی، توان طرف مقابل در پاسخ به هرگونه کنش نظامی- جنگی از سوی رژیم اسراییل است. به عبارت دیگر اسراییلی ها برای هرگونه اقدام نظامی باید به این سوالات پاسخ دهند که طرف مقابل: 1- آیا پاسخ میدهد؟ 2- با چه توانی پاسخ میدهد؟ 3- چگونه (موشکی، زمینی، دریایی و...) پاسخ میدهد؟ 4- پیامدهای این پاسخ در عرصه داخلی رژیم صهیونیستی چیست؟ و 5- این رژیم در عرصه خارجی شاهد چه پیامدهایی خوهد بود؟

به موازت توان بازدارندگی طرف مقابل اسراییل، باید این نکته را نیز در نظر گرفت که جامعه اسراییل نه یک ملت یکپارچه، بلکه مجموعهای از ملیت هاست که با حلقه واسط ارض موعود به صورت اعضای یک پازل گرد هم جمع شدهاند. سرزمین غصبی و ماهیت نامشروع آن سبب میشود تا احساس ناامنی و ترس از صاحبان اولیه این سرزمین و همسایگان مسلمان، همواره در وجود آنان باشد. به بیان دیگر هویت جامعه متکثر اسراییل مبتنی بر دولت- ملتسازی نیست بلکه شالودهاش بر احساس تهدید از دگر خارجی بنا شده است. بدین ترتیب رژیم اسراییل برای اثبات وجود خویش و استمرار حیات خود مجبور است در مقابل هر گونه تهدید و یا احساس تهدید در اطراف خود، واکنشی غیرمتعارف داشته باشد و این امر به معنای ذات جنگطلبی و ماهیت توسعه طلبانه آن میباشد. متقابلاً همسایگان این رژیم همواره باید از ظرفیت بازدارندگی لازم نسبت به هرگونه تجاوزی از سوی اسراییل برخوردار باشند.
- نشانه های موافق نبرد

موافقان حمله احتمالی نظامی اسراییل به حزب ا... لبنان، بر قرائن و نشانه هایی دست میگذارند که عبارتند از:

الف- حضور گسترده نظامی حزب ا... لبنان در سوریه: طبیعتاً ایجاد جبهه ای نظامی جدید برای هر متغیری به معنای تقسیم توان نظامی آن و به نوعی تحلیل قدرت جنگی تعبیر میشود. چنین شرایطی مصداق وضعیت کنونی حزب ا... میباشد. حزب ا... لبنان طی 6 سال اخیر از دمشق و اطراف حرم حضرت زینب تا نقاط شرقی سوریه نیروهای خود را منتشر کرده است. سقوط دمشق و سوریه در حقیقت به معنای قطع عقبه و عمق استراتژیک حزب ا... لبنان و حذف حلقه واسط میان ایران و حزب ا... بود و از همین رو سراسر خاک سوریه را به مثابه جغرافیای لبنان تصور نمود و تمام قدّ به حمایت از دولت و کشور سوریه پرداخت. به زعم اسراییلیها، حضور حزب ا... در سوریه، باعث کاهش توان رزمی آن در برابر جنگ احتمالی با این رژیم شده است.

ب- کاهش پایگاه منطقه ای: بر اساس نظرسنجی ها و اخبار، در دوره جنگ 33 روزه، محبوبیت حزبا... و پایگاه اجتماعی آن در منطقه در اوج قرار داشته است اما حضور حزبا... شیعی در برابر گروههای سنی در سوریه، باعث ابراز مخالفت های گسترده در جهان عرب شده و البته رسانه های مغرض همانند الجزیره و العربیه با دامن زدن به این ذهنیت سبب ایجاد مواضعی منفی در اذهان مردم سنی منطقه شدهاند. چنین فضایی نیز به ضرر حزبا... و لاجرم به سود اسراییل خواهد بود. تلاش عربستان و همراهانش برای تروریست خواندن حزب ا... در شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب در این رابطه قابل اشاره است.

ج- آشفتگی داخلی لبنان: صحنه داخلی لبنان نه به لحاظ سیاسی شرایط مطلوبی دارد و نه به جهت امنیتی. سیاستمداران لبنان حدود 2 سال است که از انتخاب رئیس جمهور جدید ناتوان هستند و در عرصه امنیتی نیز به خاطر حضور تکفیریها، هر از چندگاهی شاهد انفجارها و حوادث امنیتی هستیم. به موازات بحران های فوقالذکر، بانک مرکزی لبنان نیز تحت فشار آمریکا، از همکاری مالی با این جنبش امتناع نموده است.
- نشانه های مخالف نبرد

مخالفان حمله احتمالی نبرد نیز از دلایل و قراینی که نشان از ناتوانی رژیم اسراییل در حمله نظامی به حزبا... لبنان است میگویند:

الف- نبرد نامتقارن: جنگ 33 روزه، جنگی کلاسیک با نیروها، تاکتیکها و شرایط مشابه بین دو طرف نبود بلکه جنگی پر از نابرابریها و تفاوتها بود. برگ برنده حزبا... لبنان، تعداد زیاد نیروی نظامی یا برخورداری از سلاح‎ سنگین یا نامتعارف نبود بلکه برگ برندهاش غافلگیریها و تاکتیکهای ناشناخته در برابر رژیم اسراییل بود. تونلهای تعبیه شده در جنوب لبنان، موشکهای ضد تانک مرکاوا و ناکام گذاردن اسراییل در عملیاتهای کماندویی در این رابطه قابل اشاره است. طبیعتاً در جنگ جدید نیز، موشکهای میان برد، دقیق و هدایت شونده حزبا... واکنش های گستردهای را در جامعه داخلی متزلزل اسراییل به دنبال خواهد داشت. هدف قرار گرفتن مراکز صنعتی در تلآویو و حیفا، نقطه ضعف اصلی اسراییل خواهد بود.

ب- سهلالوصول نبودن مراکز حزب ا... : مراکز اداری و نظامی حزبا... در لبنان عمدتاً بدون تابلو و نامشخص است. احتمال دارد هر یک از ساختمانهای مسکونی در جنوب لبنان یکی از مراکز مهم نظامی این جنبش باشد. به انضمام اینکه تجربه جنگ 33 روزه و تغییر و جابجایی مراکز رسانهای و تبلیغاتی حزبا... ، تجربهای ارزشمند در هرگونه نبرد جدید خواهد بود. این وضعیت اسراییلیها را در هدف گیریها دچار خطا و اشتباه خواهد کرد مگر اینکه همانند جنگ 33 روزه، دیوانهوار منطقه ضاحیه (جنوب بیروت) را مورد حملات گسترده قرار دهند.

ج- تجربیات جدید نظامی حزب ا... : هرچند که بخش قابل ملاحظهای از نیروهای حزبا... در سوریه مشغول نبرد هستند اما این تجربه برای نیروهای حزبا... در هر گونه نبرد زمینی آینده در برابر رژیم اسراییل بسیار کاربردی و ارزشمند میباشد. حزبا... لبنان تاکنون تجربه نبرد در جغرافیایی خارج از لبنان و در وسعت سوریه نداشته و این اندوخته نظامی، قطعاً در نبرد زمینی با اسراییلیها، به کار میآید.

د- سلاح تکفیری ها: یکی از دغدغههای حزبا... ، مقابله با حضور و نفوذ تکفیریها در لبنان و به ویژه اقدامات تخریبی آنان در جنوب لبنان و جنوب بیروت است. طبیعتاً ارتباط مناسب اسراییلیها با این گروههای تکفیری، این ایده را مطرح میسازد که تقویت آنان و ایجاد فتنه مذهبی- طائفی در لبنان بهترین سلاح برای تضعیف حزبا... لبنان از سوی اسراییلیهاست. پس با وجود شرایط نسبتاً مطلوب داخلی در لبنان برای اسراییلیها، آنها گزینه رودررویی نظامی مستقیم را کنار گذاشته و به راهکار میان بر و کمتر هزینه زای بهرهگیری از گروه های تکفیری متوسل خواهند شد.

نام:
ایمیل:
* نظر: