آخرین اخبار
کد خبر: ۳۰۷۹۴۹
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۱ - ۱۶:۰۷
قطعنامه مصوب مجمع عمومي
بدون ارجاع به کميته اصلي (A/67/L.28 and Add.1)
قطعنامه مصوب مجمع عمومي
بدون ارجاع به کميته اصلي
(A/67/L.28 and Add.1)


67/19- جايگاه فلسطين در سازمان ملل

مجمع عمومي،
با الهام از اهداف و اصول منشور سازمان ملل و تأکيد بر اصل تساوي حقوق و تعيين سرنوشت ملت‌ها در اين زمينه،
با اشاره به قطعنامه (XXV) 2625 مورخ 24 اکتبر 1970 که به طور ضمني بر وظيفة همۀ کشورها براي ترويج و اعمال اصل تساوي حقوق و تعيين سرنوشت ملت‌ها به‌تنهايي يا به شکل جمعي تأکيد کرده است،
با تأکيد بر اهميت حفظ و تقويت صلح بين‌الملل بر اساس آزادي، برابري، عدالت و احترام به حقوق اساسي بشر،
با اشاره به قطعنامۀ 181(II) خود در مورخ 29 نوامبر 1947،
با تأکيد مجدد بر اصول ناموجه‌بودن تصرف اراضي از طريق توسل به زور مندرج در ميثاق،
با تأکيد مجدد بر قطعنامه‌هاي شوراي امنيت از جمله قطعنامه‌هاي 242 مورخ 22 نوامبر 1967، 338 مورخ 22 اکتبر 1973، 446 مورخ 22 مارس 1979، 478 مورخ 20 اوت 1980، 1397 مورخ 12 مارس 2002،  1515 مورخ 19 نوامبر 2003 و 1850 مورخ 16 دسامبر 2008،

با تأکيد مجدد بر انطباق کنوانسيون ژنو دربارة حمايت از افراد غير نظامي در زمان جنگ مورخ 12 اوت 1949 با سرزمين فلسطين اشغالي از جمله اورشليم شرقي و مسئله زندانيان،
با تأکيد مجدد بر قطعنامۀ (XXIX) 3236 مورخ 22 نوامبر 1974 و همۀ قطعنامه‌هاي مربوطه از جمله قطعنامه 146/66 مورخ 19 دسامبر 2011 که بر حق مردم فلسطين براي تعيين سرنوشت از جمله حق برخورداري از کشور فلسطين مستقل تأکيد مي‌کند،
با تأکيد بر قطعنامه‌هاي خود به شماره‌هاي 176/43 مورخ 15 دسامبر 1988 و 17/66 مورخ 30 نوامبر 2011 و همۀ قطعنامه‌هاي مربوط به حل‌وفصل صلح‌آميز مسئلۀ فلسطين که به طور ضمني به لزوم عقب‌نشيني اسراييل از سرزمين فلسطين اشغال‌شده از سال 1967 از جمله اورشليم شرقي، اعمال حقوق سلب‌نشدني ملت فلسطين و در درجة اول حق تعيين سرنوشت و حق برخورداري از کشور مستقل، يک راه حل عادلانه براي مشکل پناهندگان فلسطيني طبق قطعنامۀ (III) 194 مورخ 11 دسامبر 1948، توقف همه فعاليت‌هاي شهرک‌سازي اسراييل در سرزمين فلسطين اشغالي از جمله اورشليم شرقي اشاره مي‌کند،
با تأکيد مجدد بر قطعنامۀ 18/66 خود مورخ 30 نوامبر 2011 و همۀ قطعنامه‌هاي مربوط به وضعيت اورشليم که بيان مي‌کنند جامعۀ جهاني الحاق اورشليم شرقي را به رسميت نمي‌شناسند و بر ضرورت يافتن راه حلي مذاکراتي براي حل وضعيت اورشليم به عنوان پايتخت دو کشور تأکيد مي‌کند،
با اشاره به حکم مشورتي دادگاه عدالت بين‌المللي مورخ 9 جولاي 2004 و با تأکيد مجدد بر قطعنامة 292/58 خود مورخ 6 مه 2004 که به طور ضمني بر اين نکته تأکيد مي‌کند که سرزمين فلسطين اشغال شده از سال 1967 از جمله اورشليم شرقي همچنان تحت اشغال نظامي است، طبق حقوق بين‌الملل و قطعنامه‌هاي سازمان ملل، ملت فلسطين از حق تعيين سرنوشت و حاکميت بر سرزمين خود برخوردارند،
با اشاره به قطعنامه‌هاي خود به شماره‌هاي (XXIX) 3210 مورخ 14 اکتبر 1974 و (XXIX) 3237 مورخ 22 نوامبر 1974 که به ترتيب بر مبناي آنها سازمان آزاديبخش براي شرکت در جلسه‌هاي مجمع عمومي به عنوان نمايندۀ ملت فلسطين انتخاب و عضو ناظر شد،

با تأکيد بر قطعنامۀ‌177/43 خود مورخ 15 دسامبر 1988 که به طور ضمني اعلامية کشور فلسطين توسط شوراي ملي فلسطين مورخ 15 نوامبر 1988 را به رسميت شناخت و تصميم گرفت بدون آسيب‌رساندن به جايگاه ناظر سازمان آزاديبخش و عملکردهاي آن در سيستم سازمان ملل، نام «فلسطين» جايگزين نام «سازمان آزاديبخش فلسطين» در سيستم سازمان ملل شود،
با توجه به اين نکته که طبق تصميم شوراي ملي فلسطين، اختيارات و مسئوليت‌هاي حکومت کشور موقت فلسطين به کميتۀ اجرايي سازمان آزاديبخش تحويل داده شد،
با اشاره به قطعنامۀ 250/52 خود مورخ 7 جولاي 1988 که طبق آن حقوق و امتيازهاي اضافي به فلسطين به عنوان عضو ناظر اعطاء شد، همچنين با اشاره به طرح ابتکار صلح عربي مصوب مارس 2002 توسط شوراي اتحاديۀ کشورهاي عرب،
با تأکيد مجدد بر التزام خود طبق حقوق بين‌الملل به راه حل دودولتي، کشور مستقل دمکراتيک، داراي حاکميت، زيست‌پذير و داراي اتصال فلسطين در کنار اسراييل در صلح و امنيت بر مبناي مرزهاي پيش از 1967،
با مدنظر قرار دادن شناسايي دوجانبۀ دولت کشور اسراييل و سازمان آزاديبخش فلسطين (نمايندة ملت فلسطين)، مورخ 9 سپتامبر 1993،
با تأکيد بر طرح سال 2009 تشکيلات ملي فلسطين براي ساخت مؤسسات يک کشور مستقل فلسطين در يک دورة دوساله و با استقبال از ارزيابي‌هاي مثبت بانک جهاني، سازمان ملل، صندوق بين‌المللي پول در اين زمينه دربارۀ آمادگي تشکيل کشور و آنچنان که در نتايج رئيس کميتۀ ويژۀ ارتباط مورخ آوريل 2011 ارائه شد مبني بر اينکه امکانات تشکيلات فلسطين در بخش‌هاي بررسي شده براي تشکيل يک کشور کارآمد، بالاتر از حد مطلوب است،
با تأييد اين مطلب که فلسطين در سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي سازمان ملل، کميسيون اقتصادي و اجتماعي غرب آسيا و گروه کشورهاي آسيا- اقيانوسيه عضويت کامل دارد، همچنين عضو کامل اتحاديۀ کشورهاي عرب، جنبش کشورهاي عدم تعهد، سازمان کنفرانس اسلامي و گروه «77 و چين» است،
با تصديق اين مطلب که تا امروز، 132کشور سازمان ملل فلسطين را شناسايي کرده‌اند،
با علم به گزارش کميتۀ شوراي امنيت در 11 نوامبر 2011 دربارۀ پذيرش اعضاي جديد،
با تأکيد بر مسئوليت دائم سازمان ملل در برابر مسئلة فلسطين تا زمان حل رضايت‌مندانه آن در همة ابعاد،

و در نهايت با تأکيد مجدد بر اصول جهاني عضويت سازمان ملل،
1- بر حق مردم فلسطين در تعيين سرنوشت و استقلال خود در کشور فلسطين بر سرزمين فلسطين  اشغالي از سال 1967 دوباره تأکيد مي‌کند.
2- تصميم مي‌گيرد به فلسطين، وضعيت کشور ناظر غير عضو در سازمان ملل اعطاء کند بدون آنکه به حقوق کسب شده، امتيازها و نقش سازمان آزاديبخش در سازمان ملل به عنوان نمايندۀ مردم فلسطين طبق قطعنامه‌ها و عملکرد معمول آن در اين زمينه لطمه‌اي وارد شود،
3- ابراز اميدواري مي‌کند که شوراي امنيت به درخواست کشور فلسطين در 23 سپتامبر 2011 براي حصول عضويت کامل در سازمان ملل پاسخ مثبت دهد.
4- بر ارادۀ خود به منظور شرکت در تحقق حقوق سلب‌نشدني ملت فلسطين و دستيابي به يک راه حل صلح‌آميز در خاورميانه که با اشغال‌گري از سال 1967 آغاز شد، خاتمه مي‌دهد و ديدگاه دودولتي را دربارۀ يک کشور مستقل، داراي حاکميت، دمکراتيک، داراي اتصال و زيست‌پذير فلسطين در کنار اسراييل به صورت صلح‌آميز بر مبناي مرزهاي پيش از 1967 تأييد مي‌کند.
5- براي ازسرگيري و تسريع مذاکرات در چهارچوب فرآيند صلح خاورميانه اعلام نياز فوري مي‌کند. مذاکراتي که بر مبناي قطعنامه‌هاي سازمان ملل، مرجع قرار دادن کنفرانس مادريد از جمله اصل زمين در برابر صلح، طرح ابتکار صلح عربي، نقشۀ راه کميتۀ چهارجانبه براي يک راه حل دودولتي دائم انجام شود و هدف آن حل نزاع اسراييل- فلسطين با پايان عادلانه و جامع و پايدار ميان طرف‌هاي فلسطيني و اسراييلي باشد که بر اساس آن همة مشکلات به‌ويژه مشکلات پناهندگان فلسطيني، اورشليم، شهرک‌ها، مرزها، امنيت و آب برطرف شود،
6- همۀ کشورها و آژانس‌هاي تخصصي، سازمان ملل را براي تداوم حمايت از ملت فلسطين و کمک به آن در رسيدن به حق تعيين سرنوشت، استقلال و آزادي در اسرع وقت تشويق مي‌کند.
7- از دبير کل سازمان ملل مي‌خواهد طي 3ماه اقدامات لازم را براي اجراي قطعنامة فعلي و گزارش پيشرفت در اين زمينه به مجمع عمومي انجام دهد.

   چهل و چهارمين جلسه عمومي
29 نوامبر 2012


___________________________


پی نوشت:1- بيانيه اصول حقوق بين‌الملل در رابطه با روابط و همکاري دوستانه ميان کشورها طبق منشور سازمان ملل
2- سازمان ملل، مجموعه معاهدات، جلد 75 شماره 973.
۳- رجوع شود به: A/ES-10/273, Corr.1.
۴- رجوع شود به: A/43/928 , annex
5- A/56/1026-S/2002/932, annexII, resolution14/221
6- S/2011/705.
7- A/66/37/-S/2011/592, annexII.
8- S/2003/529, annexنام:
ایمیل:
* نظر: