آخرین اخبار
کد خبر: ۳۰۷۲۹۱
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۶:۰۱
سید محمد زمان دریاباری
شعر:غزه در آتش و خون

شاعر:سید محمد زمان دریاباری


کنون در جهان، روبهان و کهان                              به ظلم و ستم از کران تا کران
ز دریا و ز خاک  و ز آسمان                                   به تیر و فشنگ و به بمب و کمان
سه لشگر پر از های و هوی و بلا                           نتان یاهو اندر پی و مبتلا
به خشم و به کین و به فریاد و آه                           به خواری و ذلت،به ننگ و گناه
به درد ستم کاری و شر و کین                              چو ضحاک و گرسیوز اندر زمین
سپاهی پر از ظلم و بی بهره نور                            مسلح به بیداد و نیرنگ و زور
هجوم آورند سوی شهر و زمین                              گذر  می دهند کودک از روی مین
ز رحم و ز مردی و ایمان به دور                              به در افکنند زنده شیران به گور
چو  داعش کشند مرد و زن را همه                        ز کشتن ندارند همی واهمه
چو بوبکر بغداد و چون گرگ پیر                              شروری و نا مردمی  در ضمیر
به خونخواری اندر جهان شهره اند                         بدان ای برادر همه مهره اند
گذر می کنند از ره  دین و داد                              به خنجر زنند پشت و پهلوی داد
اگر کودکی را به آتش زنند                                  و یا دیگری را  به دارش زنند
اگر غزه در خون خود غرقه شد                            به خاک سیه کشته و واله شد
اگر بسته شد مرز شهر رفح                               اگر کشته گشتند به شهر بلح
اگر خان یونس چو ویرانه شد                              و یا  بیت حانون، بی کاشانه شد
کجا رفته فریاد حق باوران؟                                چرا بسته لب شد سران جهان؟
چرا در پی ظلم نا مردمان                                  سکوت است کردار نام آوران
چرا کودک و پیر و برنا و زن                                 سر از تن بریدن همی نعره زن
چرا حمله بر بی دفاع از زمین و هوا                      چرا کشتن و اشک و آه و بلا
به هرجای گیتی به هر شکل و راه                        چو بر آید از سینه فریاد و آه
به هر دین و مذهب اگر می کشند                       به هر گونه علت چو سر می برند
پلیدی و پوچی و نا مردمی است                          به شیطان و اهرمنان بندگی است
فرو بستن دیده بر بغض و کین                             سر افکندگی در پی نقض دین
سکوت و زبان بستن از انتقاد                              چنین سان بمردن به از انقیاد


برچسب ها: غزه ، شعر مقاومت ، جنگ غزه
نام:
ایمیل:
* نظر: